Kviečiame aplankyti mus tarptautinėje žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi... 2023“